Цитата И заповедника прокат автомобилей на Крите - Выбор Место, дата и время